Pokerturnering

Att spela poker innebär att du förr eller senare kommer att bli sugen på att delta i en pokerturnering. Men vad innebär då en pokerturnering? Jo, en pokerturnering går till så att varje spelare köper in sig till samma kostnad, en så kallad buy-in. I tillägg till denna buy-in tar arrangören av en pokerturnering också ut en avgift som brukar ligga på runt 10 procent av kostnaden för buy-in.

För att förtydliga hur kostnaderna för en pokerturnering kan se ut kan följande exempel ges: om var och en av spelarna betalar 1000 kronor som buy-in för att delta i pokerturneringen, samt 10 procent ytterligare som avgift, ska var och en av spelarna i pokerturneringen betala 1100 kronor. Låt säga att det är 50 stycken deltagare i turneringen. Detta ger alltså i slutänden 50 000 kronor i själva prispotten och arrangörerna får i sin tur 5000 kronor.

>> Spela poker hos Party Poker

>> Spela poker hos Winner Poker

I olika pokerturneringar kan prisstukturen se ut på olika sätt. En pokerturnering kan antingen ha en brant eller en platt prisstruktur. Om en pokerturnering har en brant prisstruktur är det få priser som delas ut, men de är å andra sidan väldigt höga priser. Om en pokerturnering i stället har en platt prisstruktur, är priserna många men inte lika höga. I en pokerturnering är det vanligt att var tionde deltagare får ett pris och i en pokerturnering med 50 spelare kommer därför 5 av dessa pokerspelare få ett pris. Själva fördelningen av prispengarna i en pokerturnering är procentuell, vilket innebär att den som vinner första pris i pokerturneringen får mest pengar och så vidare. I en pokerturnering kan första priset vara 40 procent av själva prispotten, andra priset 20 procent och så vidare i en fallande skala.

I en pokerturnering får varje poker spelare lika många startmarker. Under själva pokerturneringens förlopp höjs sedan insatsnivån beroende på hur mycket tid som har gått. Vanligt i en pokerturnering är att höja i perioder som varierar mellan 15 minuter upp till en timme. Ju högre kostnad det är för att köpa in sig i en pokerturnering, desto längre brukar tidsintervallerna för höjning vara. Anledningen till att man höjer nivån på insatserna i en pokerturnering är för att poker turneringen ska drivas framåt, så att det inte tar evigheter innan turneringen är över. Om du spelar i en pokerturnering med långa tidsperioder, så kommer de bästa spelarna att gynnas, eftersom de får lång tid på sig att ta ut motståndarna. I de pokerturneringar som har kortare tidsperioder brukar det vanligtvis bli lottning, eftersom alla spelare måste handla så pass raskt för att inte riskera att bli utslagna av de högre insatserna.

I takt med att pokerturneringen pågår slås spelare ut och borden stängs. När det bara är ett bord kvar i en pokerturnering kallar man det för finalbordet. I en del pokerturneringar kan man tillåta att en spelare som har förlorat alla marker får re-buys, för att förhindra att åka ut tidigt. Men re-buys brukar bara tillåtas i de tidiga perioderna i en pokerturnering. När bara en spelare är kvar är han eller hon vinnare av pokerturneringen.